Utrolig miljøvennlig

Gassdrift gir betydelig mindre skadelige avgasser enn bensin og diesel. Dette er avgasser som CO2, HC, NOX, CO og særlig partikler.

 

NOX er den viktigste årsaken til den bakkenære ozon og som påfører folk allergiske lidelser.

 

Forsøk foretatt av prosjektet Clean Cities (U.S. Department of Energy) har påvist en reduksjon på 98% av giftige avgasser for biler med propandrift i forhold til bensindrevne biler.

 

I tillegg viste forsøkene at kjøretøy drevet på propan avgir mindre ozon produserende utslipp enn kjøretøy drevet på bensin med miljøforbedrende tilsettninger (reforumulated gasoline). I flere land har myndigheten innført tilskuddsordninger for ombygging til gassdrift.

Powered by Makeweb