Svært rimelig å kjøre på gass

Pumpepris på gasspumpa på Høgedal gasstasjon er p.t kr 5,10 per liter. Med et merforbruk i forhold til bensin på 13-20%, og dagens bensinpris på ca. kr 10,80 per liter innebærer dette en halvering av drivstoffkostnadene, eller en besparelse på ca. kr 5,- per mil for en vanlig bil med en 2 liters motor.

 

Med en årlig kjørelengde på 30,000 km betyr dette kr 15.000 mer til rådighet etter at anlegget er nedbetalt.

Powered by Makeweb